هوادهی

سیستم های هوادهی فاضلاب :

در فرایندهای بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب یکی از مهمترین واحدی که نقش مهم در تصفیه ایفا میکند واحد هوادهی میباشد زیرا میکرو ارگانیزمها برای رشد و نمو به هوا احتیاج دارند ، سیستمهای هوادهی تصفیه فاضلاب باید قادر باشند به نسبت میزان مصرف اکسیژن توده بیولوژیکی ، اکسیژن بیشتری را تولید کنند ، اساسا دونوع سیستم هوادهی وجود دارند ، هوادهی سطحی و عمقی

هوادهی سطحی :

کار در این نوع هوا دهی بر اساس اختلاط هوای محیط اطراف با پساب میباشد ، هواده های سطحی به دونوع ، ثابت و شناور طراحی میشود.

شکل پروانه هواده سطحی بسته به مقدار دبی متغیر طراحی میشود که متداولترین آنها نوع مخروطی میباشد.

هوادهی عمقی :

هواده های عمقی هوای محیط را توسط بلوئر مکش کرده و از طریق دیفیوزر ها به پساب تزریق میکنند ، این سیستم نسبت به هوادهی سطحی از راندمان بالاتری برخوردار است .

دیفیوزرها، صفحات لاستیکی با غشای ممبرانی هستند که تولید حباب هوا در اقطار مختلف میکند.

انواع و کاربرد دیفیوزرها :

دیسکی معلق ساز : دیسکهای تولید کننده قطرحباب های هوای تولید شده توسط این دیسکها ، خیلی درشت بوده و معمولا در کف حوضچه های واحد چربی گیرها مورد استفاده واقع میگردد.

دیسکی :  قطرحباب های تولید شده ی هوا در این نوع دیسک ها ریز میباشد و عموما در کف حوضچه های واحد هوادهی نصب میگردد.

لوله ای : لوله های سوراخداری که هوا با فشار داخل آنها شده واز طریق سوراخها ، حباب های هوای درشت تولید میکند.

هوادهی سطحی شناور

هوادهی سطحی شناور

هوادهی شناورسطحی در حین کار

هوادهی شناور سطحی

پروانه شناور سطحی

هوادهی های لوله ای

هوادهی عمقی با دیفیوزرهای دیسکی

دیفیوزرهای دیسکی

هوادهی عمقی با دیفیوزرهای دیسکی

.

.

مزایای خرید از محصولات ما :

  • طراحی ، ساخت و نصب توسط متخصصین این شرکت با توجه به شرایط پروژه انجام خواهد شد.
  • جنس قطعات مقاوم در برابر پوسیدگی و بنا به نیاز مشتری انتخاب و ساخته خواهدشد.
  • متریال مورد استفاده کاملا با کیفیت و همراه با شناسنامه فنی ( مشخصات فنی ) میباشد.
  • برای محصولات خدمات پس از فروش ارائه خواهد شد.
Post a comment

Your email address will not be published.