چربی گیر DAF

چربی گیر DAF

واحد چربی گیر DAF چربی گیر DAF واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می رود. مواد قابل شناوری (به طور عمده روغن های غیر امولسیونی و مواد آلی) معمولا در طراحی تجهیزات تصفیه مقدماتی در صنعت نسبت به مواد قابل ...
زنجیر استنلس استیل

زنجیر استنلس استیل

تصاویراز مراحل ساخت زنجیر استنلس استیل توسط این شرکت با گام 80 میلیمتر ، این محصول برای اولین بار در کشور . . مزایای خرید از محصولات ما : طراحی ، ساخت و نصب توسط متخصصین این شرکت با توجه به شرایط پروژه انجام خواهد شد.برای محصولات خدمات پس از ...
واحد گوگرد سازی

واحد گوگرد سازی

رشد مصرف انرژی خصوصا توجه جهانی به انرژی پاک ، توسعه فرآیندهای گاز را اجتناب ناپذیر کرده است . یکی از اهداف این فرآیند ها ، حذف سولفید هیدروژن از جریان گاز اسیدی خروجی از واحد شیرین سازی پالایشگاه هاست . بخش اعظمی از این گاز را ماده خطرناک و سمی ...
هوادهی

هوادهی

سیستم های هوادهی فاضلاب : در فرایندهای بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب یکی از مهمترین واحدی که نقش مهم در تصفیه ایفا میکند واحد هوادهی میباشد زیرا میکرو ارگانیزمها برای رشد و نمو به هوا احتیاج دارند ، سیستمهای هوادهی تصفیه فاضلاب باید قادر باشند به نسبت میزان مصرف اکسیژن ...
دریچه پین استوک

دریچه پین استوک

دریچه پین استوک (Penstock) دریچه ها : برای کنترل آب رها شده از سدها و همچنین سطح آب در کانالهای آبرسانی ، نیاز به نصب تجهیز مناسب برروی سدها و کانالها میباشد تا بدین ترتیب سطح و میزان دبی عبوری با مقدار تقاضا هماهنگ گردد. به منظور رسیدن به ...
آشغالگیر

آشغالگیر

آشغالگیر آشغالگیر، وسیله ای است که در تصفیه خانه ها نقش مهمی دارد، از آشغالگیر جهت جلوگیری از ورود آشغالهای بزرگ و شناور به داخل تصفیه خانه استفاده میشود ، زیرا ورود آشغال باعث از کار افتادن دستگاه های مکانیکی موجود در آن مثل توربینها میشود. انواع آشغالگیرها عبارتند ...
جداسازی روغن از آب

جداسازی روغن از آب

جداسازی روغن از آب در واحد های تصفیه پساب همواره یکی از معضلات جوامع بشری در کشورهای پیشرفته ی صنعتی، رفع آلودگی محیط زیست می باشد.یکی از مهمترین این آلودگی ها ، آلودگی آب میباشد، و یکی از مهمترین عوامل آلودگی آبها، آغشته شدن آنها به انواع روغن ها ...