جدا نمودن روغن از آب در واحدهای تصفیه پساب
بررسي مشكلات حوضچهDAF :
1-شكستگي مكرر پاروها و اختلال در عملكرد حوضچه
2-اعوجاج بيش از حد لاستيك پاروها و عدم هدايت مناسب روغن به محل جمع آوري
3-شيب كف حوضچه قادر به هدايت لجن حاصل از ته نشيني هيدروكربن هاي سنگين نمي باشد.
4 -تنظيم سطح سيال درحوضچه ها توسط بافلها.
5-موقعيت هوا دهي نامناسب
6-ميزان هوادهي نا مناسب
ارائه راه حل حوضچه DAF:
ضمن بررسي مشكلات اين پالايشگاه و با توجه به تجربه ي اخير در پالايشگاه هاي پارس جنوبي عسلويه پيشنهاد اين مجموعه، تعويض قطعات متحرك به جنس پليمري ضد مغناطيس مشابه جدا سازي API شامل چرخ دنده ، زنجير ،پارو و متعلقات مربوطه در اين حوضچه مي باشد.كه علاوه بر جمع آوري و هدايت رويه به سمت محل جمع آوري روغن،هيدروكربن هاي سنگين تر و لجن ته نشيني در كف را به حوضچه جمع آوري لجن هدايت مي كند.
لازم به ذكر است كه سيستم هوا دهي و ناحيه اختلاط پساب و هوا نيز بايستي اصلاح گردد.
نكته:
براي بررسي دقيق تر و ارائه راهكار عملي و مناسب، اطلاعات مورد نياز شامل موارد زير ضروري مي باشد.
الف -مشخصات و دبي سيال ورودي و خروجي
ب -نوع، ميزان و كيفيت افزودني هاي شناور كننده به حوضچه
ج – دماي سيال ورودي به پساب


Post a comment

Your email address will not be published.