الف-اهم فعالیت های مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی حوضچه

 1. بررسی دقیق قطعات موجود از نظر سلامت آنها و جدا سازی قطعات معیوب.
 2. اقدام برای تامین قطعات وجایگزینی قطعات معیوب
 3. بررسی عیوب نشت آب ، ترمیم آنها و اجرای پوشش محافظ
 4. اصلاح قطعات (بوشن ها، شافت ها، چرخ دنده ها و …) معیوب در صورت نیاز.
 5. انجام کامل نقشه برداری از وضعیت موجود ساپورت ها و موقعیت شافت اصلی و شافت های فرعی
 6. اصلاح ریلها و اطمینان از توازی و هم سطح بودن آنها.
 7. اصلاح موقعیت شافت ها در صورت نیاز
 8. اصلاح جمع آوری کننده روغن (SCUM) در صورت نیاز
 9. تعویض یا تعمیر ونصب زنجیر، پاروها و سایر متعلقات
 10. راه اندازی بدون بار تجهیزات و اطمینان از عملکرد مکانیکی تجهیزات
 11. آب گیری مخزن و تست و راه اندازی با بار تجهیز

ب-مخزن خنثی سازی NEUTRALIZATION TANK

دردیوار و کف این حوضچه خنثی سازی دارای ترک می باشد . که این موارد باعث نشت سیال می شود.

راهکار: آماده سازی سطح بتنی، که شامل تمیز نمودن و پاکسازی از رسوبات می باشد، تهیه واجرای مواد اب بند، تهیه و اجرای مواد محافظ در مقابل سیال مورد نظر.

ج- دریچه های کشویی PINSTOCK

عدم کارایی و آب بندی سه عدد از دریچه های کشویی منابع

راهکار: بررسی دقیق میدانی و تعمیر نوارهای آببند و متعلقات آنها و در صورت لزوم تعویض

د- بومی سازی قطعات متحرک از جنس پلیمری ضد مغناطیس

این شرکت تجربه ساخت وتامین قطعات ، نصب و راه اندازی واحد 129 پالایشگاه ششم را در سابقه خود دارد. که این امر علاوه برجلوگیری از خروچ ارز از کشورمان، باعث بکار گیری نیروی کار داخلی و مشوق استعداد های مملکتمان خواهد شد.

Post a comment

Your email address will not be published.