فعالیت های انجام شده جهت ساخت زنجیر استنلس استیل 316L

1-برش ورق ها متناسب با دهانه ورودی کانال قالب-برش پلاسما به فیکسچر مخصوص

2-برش همزماندور و سوراخ ها با دقت دو صدم میلی متر با قالب بروگرسیو مخصوص

3-تاب گیری تسمه های پانچ شده با پرس و غلطک

4-برش گرد و تراش غلطک ها ی زنجیر طی 8مرحله با دقتدو صدم میلی متر

5-برش گرد و تراش بوش ها طی 4 مرحله با دقت دو صدم میلی متر

6-مونتاژ اولیه شامل دو تسمه و بوش و غلطک ها با فاصله پشت تا پشت غلطک ها به اندازه 120میلی متر

7-پهن کردن لبه هایبوش های منتاژ شده با قالب مخصوص

8-برش گرد و تراش پین ها زنجیر

9-مونتاژحلقه ها و پین هابا قالب مخصوص(مونتاژ اولیه)

10-تراش پین ها و تسمه های مخصوص قفل کن ها

11-مونتاژ نهایی با قالب مخصوص(مونتاژ ثانویه)

Post a comment

Your email address will not be published.