الف- اهم فعالیت های مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی حوضچه” C

 1. اقدام برای تامین قطعات وجایگزینی قطعات معیوب
 2. بررسی دقیق قطعات موجود از نظر سلامت آنها و جدا سازی قطعات معیوب.
 3. بررسی عیوب نشت آب ، ترمیم آنها و اجرای پوشش محافظ
 4. اصلاح قطعات (بوشن ها، شفت ها، چرخ دنده ها و …) معیوب.
 5. انجام نقشه برداری درنصب و تنظیم ساپورت ها و موقعیت شفت اصلی و شفت های فرعی
 6. اصلاح ریلها و اطمینان از توازی و هم سطح بودن آنها.
 7. اصلاح موقعیت شفت ها در صورت نیاز
 8. اصلاح لوله جمع آوری کننده روغن (SCUM)
 9. تعویض و نصب زنجیرها، پاروها و پر کننده های پشت پارو ها و همچنین نبشی های با لبه و بدون لبه
 10. طراحی، ساخت و نصب مکانیکال سیل پلیمری اطراف لوله جمع آوری روغن
 11. راه اندازی بدون بار تجهیزات و اطمینان از عملکرد مکانیکی تجهیزات
 12. آب گیری مخزن و تست و راه اندازی با بار تجهیز

باهم فعالیت های انجام شده جهت نصب و راه اندازی دریچه های کشویی

-دریچه­ های چهار طرف آببند کشویی (penstock)

  طی بازدید و دمونتاژ هر یک از دریچه­های مورد نظر نصب شده در مخازن واحد 129 پالایشگاه ششم پارس جنوبی عسلویه گزارش بررسی تجهیزات و پیشنهاد فنی به بشرح زیر تقدیم می­گردد:

دو نوع دریچه کشویی (penstock) در مخازن نصب شده است:

1-دریچه­ های چهار طرف آببند (mm1000*2000) :سه عدد

2-دریچه­ های چهارطرف آببند عمقی (mm500*1000):چهار عدد

 

عیوب اساسی زیر دلایل از کار افتادگی این دریچه ها بوده است که توجه به آنها می تواند در طول عمر مفید دریچه ها بسیار موثر باشد.

الف-عیوب ناشی از طراحی

ب-عیوب ناشی از نصب

ج- عیوب ناشی از بهره برداری

Post a comment

Your email address will not be published.